Home » Sayfa

Tag Archives: nota

Gitar Notaları


Nota, müziği okuyup yazıya almaya yarayan şekillere ve o şekillerin temsil ettikleri temel frekanslara verilen addır. Müziği yazılı olarak ifade etmede kullanılan her bir nota, müzikteki belli bir sese karşılık gelir ve o notanın uzunluğunu ve temel frekansını gösterir. Yazıda kullanılan harflerin adları olduğu gibi, notaların da adları vardır. Notaların adları şunlardır: do (bazen “ut”), re, mi, fa, sol, la, si. Nota (veya not) kelimesi, bir şeyi sonradan hatıra getirtecek surette bir yere not etmeyi ifade eden sözdür. Müzik notası […]

Etiketler:,